רץ בשטח

תוכנית "פסיפס"  מבוססת על  תכנון כולל ורב מימדי. ההתייחסות לתלמיד היא הוליסטית ונותנת מענה לתחום הלימודי, למצבו הרגשי חברתי וכן לשיתוף משפחתו בתהליך. התוכנית מתקיימת לאחר שעות הלימודים  ומהווה רצף לפעילות במתחם בית הספר תוך מתן מענה לשעות הפנאי.

מכשולים לא ישברוני. כל מכשול נכנע בפני החלטה נחושה. השואף לגדולות לא ישנה את דעתו. 

לאונרדו דה וינצ'י